Anna, uw hulp

Veel mensen kunnen wel wat extra hulp in het dagelijks leven gebruiken. De een omdat hij een overvolle agenda heeft, de ander omdat hij of zij het gewoon zelf niet meer kan.
Daarom hebben we Anna de Ruyter opgericht. Anna de Ruyter biedt namelijk passende hulp aan u of uw naasten. Van de persoonlijke verzorging tot het installeren van uw computer, van het onderhouden van de tuin tot een maatje voor een wekelijkse wandeling of het doen van de boodschappen, alles is mogelijk. En dit door Anna's hulp- en zorgstudenten. Deze studenten zijn geïnteresseerd, nemen de tijd en willen meer betekenen binnen de huidige maatschappij. Op deze wijze houden we onze persoonlijke zorg betaalbaar en kunnen zoveel mogelijk ouderen van onze aanpak profiteren.

Bel of mail ons voor meer informatie.

Anna de Ruyter

Anna’s zorgstudenten

Neem hier een kijkje naar welke zorgstudenten er bij Anna de Ruyter werken en wat de interesses en kundes van deze studenten zijn.

Anna's werknemers

Mooie verhalen

Mooie verhalen van cliënten en studenten over wat ze voor elkaar betekenen.

Mooie verhalen

In het nieuws

De zorg is veel in het nieuws en er is veel veranderd. Benieuwt wat er voor u is veranderd? Ga dan naar https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/

More Info

Veranderingen voor persoonsgebonden budgethouders

Het Servicecentrum PGB beheert vanaf 1 januari 2015 uw PGB. Het budget staat dan op de rekening van het het servicecentrum, maar u houdt de regie. Trekkingsrecht heet dit. Trekkingsrecht maakt het, het servicecentrum PGB mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. Zij kijken bijvoorbeeld of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen.

Voor wie?
Trekkingsrecht geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een PGB krijgt van: de gemeente, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de gemeente op basis van de Jeugdwet, en iedereen die in 2015 een PGB krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of WLZ).

Bekijk de video 'Trekkingsrecht in het PGB in 4 stappen' van de Sociale Verzekeringsbank. Hierin wordt eenvoudig uitgelegd wat er precies verandert en hoe de procedure rond het trekkingsrecht verloopt.